Pffefer spray Equalizer 63ml

Lieferung bis:
11.07.2022
Auf Bestellung
Kode: EQUA 63
Marke: Equalizer
€10,60 –11 % €9,40
Kategorie: Pfefferspray
Garantie: 2 Jahre
Pffefer spray Equalizer 63ml
Tipp Verkauf
€10,60 –11 %

Třetí generace obranných prostředků využívajících výtažku z kajenského pepře (OC). Na rozdíl od slzných plynů CN a CS je účinný i proti osobám podnapilým a všem se sníženým prahem bolesti. Obsahuje jako hlavní účinnou látku 5% roztok OC.

Hlavní výhodou přírodních látek tohoto typu je (samozřejmě za předpokladu zasažení sliznic) spolehlivý a okamžitý účinek. Látka způsobuje dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.

Zatímco slzotvorné plyny typu CN a CS začínají působit až asi po dvaceti sekundách a jejich účinek je navíc proměnlivý, neboť závisí na individuální odolnosti, zejména jde-li o použití proti osobě psychopatické nebo násilníkovi pod vlivem alkoholu/drog.

Tento pepřový sprej působí i proti osobám podnapilým i všem se sníženým prahem bolesti.

Parametry:
 
 • Mírně se rozbíhající intenzivní proud pepřové směsi. Vánek neovliňuje směr.
 • Účinná látka - paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.
 • Je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.
 • Nehořlavý.
 • Dosah 2,5 až 3,5 metru (podle velikosti spreje a povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.
 • Jakákoliv varianta se snadno nosí, konstrukce rozprašovače umožňuje zvláště ženám intuitivní a okamžité použití. Tento sprej je skladnou alternativou i pro muže.
 • 40,50,63ml varianta - pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.
 • Lépe odolává povětrnostním vlivům.
 • Vyrobeno v Německu.
 • Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví.  Používejte výhradně k danému účelu. 

Varování:

 • Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • Dráždí kůži.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
 • Obsah/obal zneškodněte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Varianty produktů:

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen:

Paralyzéry a spreje Equalizer.

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep your e-shop secure, we need you to log in again.

Thank you for your understanding.

Login